LOVmedia.fi keventää hankintojensa vastuullisuutta pähkäilevän kuluttajan taakkaa vaikuttajien avulla.

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatoimisto Babler erikoistuu vastuullisten tuotteiden ja palveluiden vaikuttajamarkkinointiin. Vastuullisia hankintoja käsitellään perinteisten vaikuttajakanavien lisäksi uudessa verkkomediassa LOVmedia.fi, joka aukeaa tammikuussa 2021. Vaikuttajarekrytointi alkaa heti. 

Tiedeyhteisön viesti on ollut jo pitkään yksiselitteinen: maapallo ei kestä nykyistä kulutuskäyttäytymistämme. Huolestuttavia raportteja niin ilmaston, merien, biodiversiteetin kuin eläin- ja ihmisoikeuksienkin näkökulmasta julkaistaan säännöllisesti. 

Huoli on sisäistetty myös yksilötasolla. Bablerin ja vastuullisuusmuotoilutoimisto Infinen tekemän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa vastaajista haluaisi tehdä vastuullisempia hankintoja, mutta he kokevat, että esteitä on monia: vastuullisuuden käsite on epäselvä, yritysten markkinointiviestinnän katsotaan olevan viherpesua ja toisaalta tuotteiden etsiminen yksitellen on työlästä ja sattumanvaraista. 

Yhtä lailla vaikuttajat ovat kiinnostuneista vastuullisesta kuluttamisesta, mutta kokevat, että vastuullisuudesta puhuminen edellyttää asiantuntemusta, jota heillä ei ole. 

Babler vastaa haasteeseen ensimmäisenä vaikuttajamarkkinoinnin toimistona Suomessa.

”Valikoimasta ei ole pulaa, mutta markkinoinnista on. Ihan arkipäiväisissä hankinnoissa voi jo tehdä planeettaa säästäviä, oikeudenmukaisia valintoja. Lisäksi on hienoa nostaa esiin yrityksiä, jotka ovat muutostarpeen havainneet ja muuttaneet kurssiaan kestävämpään suuntaan”, iloitsee Bablerilla hanketta luotsaava sisältöstrategi Katja Lahti.

Babler keskittyy yrityksiin, jotka haluavat varmistaa vastuullisuutensa. Varmistamiseen Babler käyttää suomalaisia yhteistyökumppaneita. Infine on jo kehittänyt prosessin, jolla tuotteiden vastuullisuutta tarkastellaan riippumattoman asiantuntijapaneelin toimesta. Näin vaikuttajan ei tarvitse esiintyä vastuullisuuden asiantuntijana vaan pysyä luontevassa roolissaan vertaisena, joka kokee kuluttajana samanlaisia haasteita kuin seuraajansa. Vaikuttajille räätälöidään myös tietopaketti siitä, mitä eri näkökulmia vastuullisuudessa tarkastellaan. 

Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta myös vastuullisuuden viestinviejänä. 

Bablerin vaikuttajien auktoriteetti ja yleisöt tutkitaan kerran vuodessa, jotta vaikuttajamarkkinoinnin kautta tavoitettaisiin tehokkaasti ja täsmällisesti juuri niitä yleisöjä, jotka tuotteesta ovat jo valmiiksi kiinnostuneita. Nyt tutkimusta suunnataan seuraajien vastuullisuusmotivaation tutkimiseen, mikä taas helpottaa viestin muotoilua erilaisille yleisöille. 

”Ei riitä, että puhumme vastuullisuudesta vain yhden kuplan sisällä. Toivotamme mukaan sisällöntuottajiksi mahdollisimman monenlaisia vaikuttajia, jotka tavoittavat erilaisia yleisöjä ympäri maan”, Lahti painottaa.

LOVmedia aloittaa toimintansa tammikuussa 2021. Vaikuttajahaku käynnistyy välittömästi sivustolla lovmedia.fi.

Lisätietoja:

Katja Lahti – vaikuttajat ja media

0505554649

katja.lahti@babler.fi

Pekka Harjunkoski – tutkimus

0505990079 

pekka.harjunkoski@babler.fi